KLOAK

KLOAK

 
Nedlægning, renovering eller omlægning af kloakledninger er et af vore mange specialer. Vi udfører mange forskellige typer kloakeringsopgaver, så som:
 
  • Reparation af kloakker
  • Etablering af kloakker
  • Kloakering i det åbne land
  • Byggemodning af boligområder

Faglig kompetence
Hans H. Pedersen ApS har ansat fire autoriserede kloakmestre. De kender deres fagområde og lovgivning, og de ved hvilke oplysninger og tilladelser, der er brug for. Samt hvor og hvordan man indhenter dem.