REFERENCER

Referencelisten bliver løbene opdateret.

Hans H. Pedersen har opbygget en god tillid til mange private og offentlige bygherrer, derfor er vi tit inviteret til deres licitiationer.

Se også billedegalleri for udvalgte entrepriser.

Projekt

 

 

Entreprise-

form

Hovedentreprenør / Bygherre

Tilsyn

Udført arbejder

Etablerings

år

Entreprisesum

Rørbassin Kirkeby

H.E.

Svendborg Vand

Steen Ladefoged

Ø 2500 betonrør + bygværk

2011/2012

5,3 mill

Hjallesebyen Hestehaven

H.E.

Cervo Gruppen

Balslev. Steen Falk

Kloak og vej til 82 boliger

2011/2012

5,5 mill.

Kloakering Åben Land

H.E.

Fåborgmidtfyn Spildevand

Orbicon. Brian Rosenkilde

Kloak Åben Land Trykledninger Pumpebrønde

2011/2012

5,1 mill.

 Grå strækninger H521

H.E. 

 Vejdiroktoratet

Cowi. Steen Sørensen

 Byporte mm.

2011 

 0,9 mill.

Sundbrovej Tåsinge

H.E.

Svendborg Vand

Jørgen Kildegård

Kloakering

2011

1,7 mill.

Egsmade Renseanlæg

H.E.

Svendborg Vand

Renovering af tripelkanaler

2010/2011

2,5 mill.

Ørbækvej Gudbjerg Kloakfornyelse

H.E.

Svendborg Vand

Peter Kofoed

Kloakrenovering

2010

2,0 mill.

Byhavej Svendborg kloak

H.E.

Svendborg Vand

Rambøll. Miriam Lind

Kloakfornyelse

2010

1,0 mill.

Bøjden Bassin

H.E.

Fåborgmidtfyn Spildevand

Rambøll.

Sparebassin

2010

2,2 mill.

Paaruphave, Odense - Byggemodning

H.E

Cervo Gruppen og

Odense Vandselskab

Rambøll. Claus Stokvad

Jord, kloak, belægning og gartner

2009/2010

14,8 mill.

Ole Rømers Vej, Svendborg

Kloakfornyelse

H.E.

Svendborg Vand

Sten Ladefode

Jord, kloak, belægning og gartner

2009

0,9 mill.

Heldagervej – Kloak

H.E.

Svendborg Vand

Lone Riis Vinter

Kloak

2009

2,0 mill.

Dalsgårdsvej - Byggemodning

H.E.

Kerteminde Kommune

Jord, kloak og belægning

2008

1,7 mill

Hans Schaks Vej - Rundkørsel

H.E.

Kerteminde Kommune

Belægning

2008

0,2 mill.

Klintholm - Dræn

H.E.

Klintholm

Jord og kloak

2008

0,5 mill.

Krukkemarket - Plads

H.E.

Privat

Jord og belægning

2008

0,2 mill.

Ollerup – Byggemodning

H.E.

Svendborg Vand

Jord, kloak og belægning

2008

0,5 mill

Ringe Fri og Efterskole – Udvidelse

H.E.

Ringe Fri og Efterskole

Jord, kloak og belægning

2008

1,2 mill

Smedegårdsvej – Byggemodning

H.E.

Svendborg Vand

Jord, kloak, belægning og gartner

2008

7,0 mill.

Rødeledsvej – Lundtoftevej – Regnvandsledning

H.E.

Svendborg Vand

Jord og kloak

2008

1,5 mill.

Norgesvej – Kloakledning

H.E.

Svendborg Vand

Kloak

2008

0,1 mill.

Hersnap – Trykledning

H.E.

Kerteminde Kommune

Kloak

2008

0,7 mill.

Nyborgvej

H.E.

Svendborg Vand

Kloak

2008

0,3 mill

Degnetoften / Kærlighedsstien 

H.E.

Svendborg Vand

Kloak

2008

0,2 mill

Sundbrovej ved Mølmarksvej

H.E.

Svendborg Vand

Kloak

2008

1.6 mill

Toftemarken – Byggemodning

H.E.

Nyborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2008

1.3 mill

Hestehavevej – Byggemodning

H.E.

Faaborg-Midtfyn Kommune  og

Niels Knud Eriksen

Jord, kloak og belægning

2008

7.7 mill.

Byggemodning – Årslev

H.E.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Jord og kloak

2008

1,0 mill.

Byggemodning – Bjergager

H.E.

Faaborg-Midtfyn Kommune

Jord, kloak og belægning

2008

3,5 mill.

Cykelsti – Rantzausminde

H.E.

Svendborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2008

1,7 mill.

Kværndrup Fjernvarme

H.E.

Kværndrup Fjernvarme

Jord

2008

0,5 mill.

P-plads – Wittenborg

H.E

Wittenborg

Jord, kloak, belægning og el

2008

0,9 mill.

Provstegårdsskolen - Plads

U.E.

Ejvind Hansen

Jord, kloak og belægning

2008

1,0 mill.

Birkhovedskolen - Tilbygning

U.E.

Frank Hjorthaab

Jord og kloak

2008

0,5 mill.

Ollerup Efterskole

U.E.

Ejvind Hansen

Jord, kloak og belægning

2008

0,5 mill.

OUH

U.E.

M.T.Højgaard

Jord, kloak og belægning

2008

0,3 mill.

Klintholm - Jordflytning

H.E.

Klintholm

Jord

2007

1,0 mill.

Kirkebakken - Byggemodning

H.E.

Nyborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2007

4,7 mill.

Kværndrup Fjernvarme

H.E.

Kværndrup Fjernvarme

Jord

2007

0,2 mill.

Klintholm, etape 3.1 - Bassin

H.E.

Klintholm

Jord og kloak

2007

3,1 mill.

Gl. Nybyvej - Byggemodning

H.E.

Svendborg Vand

Jord og kloak

2007

6,0 mill.

Lauses Grill – Belægning

H.E.

Nyborg Kommune

Belægning

2007

0,2 mill.

Nyborgvej - Sideudvidelse

H.E.

Nyborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2007

0,6 mill.

Egsmade Renseanlæg – Udvidelse

H.E.

Svendborg Vand

Jord, kloak og belægning

2007

4,8 mill.

Kirke Alle – cykelsti

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord, kloak og belægning

2007

0,2 mill.

Kirkeby Sand - Kloaksanering

H.E.

Svendborg Vand

Jord og kloak

2007

0,5 mill.

Vædderen – Byggemodning

H.E.

Svendborg Vand /  Udstykningsselskabet Matr. Nr. 22A Egense aps

Jord, kloak og belægning

2007

3,9 mill.

Assensvej – Byggemodning

H.E.

Faaborg-Midtfyn Kommune / Fanø Ejendomsselskab

Jord, kloak og belægning

2007

2,3 mill.

Årslev - Armtec

U.E.

Ejvind Hansen

Jord og kloak

2007

0,4 mill.

Kristians Park - Boliger

U.E.

MT Højgård

Jord

2007

1,7 mill.

Rynkeby Most – Udvidelse

U.E.

Ejvind Hansen

Jord, kloak og belægning

2007

4,7 mill.

Grønneløkkeparken – Boligblokke

U.E.

NovoCon

Jord, kloak og belægning

2007

3,3 mill.

Skellerup Skole – Busvendeplads

U.E.

Munck

Jord

2007

0,1 mill.

Richter Hansen - Plads

U.E.

Ejvind Hansen

Jord, kloak og belægning

2007

0,2 mill.

PE Andreasen – P-plads

U.E.

Munck

Jord og kloak

2007

0,1 mill.

Kloakrenovering i Ryslinge

H.E.

Ryslinge Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

1,6 mill.

Smedegårdsvej – Byggemodning

H.E.

Egebjerg Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

2,7 mill.

Ørbæk Trælast - Plads

H.E.

Ørbæk Trælast

Jord, kloak og Belægning

2006

0,1 mill.

Spildevand i åben land

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord og kloak

2006

0,6 mill.

Bassin

H.E.

H.I.Hansen

Jord og kloak

2006

0,1 mill.

Plads ved Krukkemarked

H.E.

Ryslinge Krukkemarkede

Belægning

2006

0,1 mill.

Cykelsti i Fåborg

H.E.

Fyns Amt

Jord, kloak og belægning

2006

1,4 mill.

Cykelshunts i Odense

H.E.

Fyns Amt

Jord og belægning

2006

0,5 mill.

Mejerivænget – Byggemodning

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

2,0 mill.

Spurvevej - Byggemodning

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

1,1 mill.

Åbyvej – Trafikregulering

H.E.

Svendborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

0,6  mill.

Assensvej – Kanaliseringsanlæg

H.E.

Ringe Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

1,0 mill.

Hestehavevej – Trafikregulering

H.E.

Ryslinge Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

0,2 mill.

Hans Schacksvej – Trafikregulering/cykelsti/fortov

H.E.

Fyns Amt

Jord, kloak og belægning

2006

3,3 mill.

Klintholm - Plads

H.E.

Klintholm

Jord, kloak og belægning

2006

2,7 mill.

Toften - Byggemodning

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

0,4 mill.

Gislev Renseanlæg

H.E.

Ryslinge Kommune

Jord, kloak, belægning,beton

2006

3,6 mill.

Regnvandsbassin i Årslev

H.E.

Årslev Kommune

Jord og kloak

2006

1,0 mill.

Smedestræde - Byggemodning

H.E.

Gudme Kommune

Jord og kloak

2006

0,2 mill.

Tårup Strand - Byggemodning

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord og kloak

2006

4,0 mill.

Radbyvej - Trykledning

H.E.

Årslev Kommune

Jord og kloak

2006

0,1 mill. 

Bassin Grønnemose

H.E.

Årup Kommune

Jord og kloak

2006

0,7 mill.

Klintholm - Brovægt

H.E.

Klintholm

Jord, kloak, belægning,beton

2006

0,1 mill.

Klintholm – Vej

H.E.

Klintholm

Jord, kloak og belægning

2006

0,4 mill.

Sentvedvej - vejforlægning

H.E.

Ørbæk Kommune

Jord

2006

0,2 mill.

Dronningemaen – P-plads

H.E.

Svendborg Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

0,6 mill.

Blaakærvej, Ryslinge - Cykelsti

H.E.

Ryslinge Kommune

Jord, kloak og belægning

2006

0,1 mill.